ЧЗВ - Често задавани въпроси - Инструкции и указания за ползване

Достъп до модул ЧЗВ

Къде в менютата се намира раздел: Често задавани въпроси?

От главното меню изберете: 1Уебсайт > 2Често задавани въпроси

Добавяне на нов въпрос - отговор

Имате две полета за попълване. В първото (въпрос) попълнете въпроса, който би задал клиента. Във второто добавете отговора.

Натиснете ЗАПИС.

*Записва се ЛОГ на действието.

Под панела за ДОБАВЯНЕ можете да видите създадените въпроси и отговори.

Редакция на въпрос - отговор

Можете да редактирате създадените записи

От главната страница на модула изберете Р (редакция) на желания запис.

1. Нанесете желаните корекции;

2. Натиснете РЕДАКЦИЯ;

*Записва се ЛОГ на действието.

Изтриване на въпрос - отговор

От главната страница на модула изберете X (изтриване) на желания запис.

*Записва се ЛОГ на действието.

Подреждане на въпрос - отговор

От главната страница на модула изберете бутона "Подреждане".

Можете да пренареждате като просто влачите с мишката избрания блок до желаното място. Не е нужно да записвате нищо. Записът се извършва сам в момента, в който пуснете преместения блок на новото място.

Настройки на модул ЧЗВ

От главното меню изберете: 1Уебсайт > 2Конфигуриране

Намерете панел "Често задавани въпроси". Можете да:

  • Активирате / Деактивирате модула;
  • Главно име на линка;
  • H1, title и description тагове;
  • seoHide кодове;

abisoft® Версии