Лични данни и настройки - Инструкции и указания за ползване

Достъп до личното меню

От личното меню можете да променяте личните си данни, паролата си, да следите логовете на действията си, да променяте изгледа на софтуера и т.н.

Кликнете в горния десен ъгъл върху името си за да Ви се отвори личното меню.

Достъп до личните логове

Софтуерът записва всяко Ваше действие. Постарали сме се да опишем подробно и същината на действията, които даден потребител може да извърши с цел максимална детайлност и прозрачност.

От личното меню изберете ЛОГОВЕ.

Ще се зареди таблица в с всичките Ви действия в хронологичен ред.

Имате възможност:

  • Да търсите в таблицата;
  • Да експортирате резултатите в CSV, Excel, PDF;
  • Да принтирате резултатите;

Лични данни - промяна

Към момента софтуера записва само основните необходими лични данни: Име, презиме, фамилия и телефон за връзка.

От личното меню изберете ЛИЧНИ ДАННИ.

Можете да въведете/редактирате:

  • Име;
  • Презиме;
  • Фамилия;
  • Телефон;

Име и фамилия са задължителни полета.

Полето "потребител" не можете да го редактирате.

Промяна на парола

Можете да променяте паролата си неограничен брой пъти. Паролата Ви се записва в криптиран вид и дори и ние не я знаем. При нужда от възстановяване можем да я променим.

От личното меню изберете СМЯНА НА ПАРОЛА.

Трябва да въведете текущата парола, новата парола и да повторите новата парола. Ако всичко е наред, ще можете да запишете промяната.

Проверки:

  • Софтуерът проверява текущата парола и веднага извежда съобщение за грешка ако е объркана;
  • Новата парола трябва да е поне 8 символа. Няма ограничение за големи и малки букви или специални символи;
  • Ако повтарянето на новата парола не съвпада, то ще се покаже съобщение, че двете пароли не съвпадат;

Всички полета са в червено (задължителни);

Промяна на изгледа на софтуера (скин, тема)

Можете да променяте изгледа на софтуера. Разработили сме основен светъл скин и тъмен скин. Можете да промените и само различни сектори в сайта.

От личното меню изберете СКИН (ТЕМА).

Ще Ви се заредят различните опции. След като си харесате тема трябва просто да кликнете на радио-бутона и софуера автомататично ще я приложи.

abisoft® Версии