Складове и обекти - Инструкции и указания за ползване

Достъп до складове и обекти

Къде в менютата се намира раздел: Складове и обекти?

От главното меню изберете: 1Номенклатури > 2Складове и обекти

Складове и обекти - начална страница

Главната страница на раздела, където се намират всички създадени складове/обекти и опциите за добавяне, редакция, подреждане, експортиране и т.н.

  • Визуализират се в таблица всички създадени складове/обекти.
  • Таблицата може да се сортира по всяка една колона и в горния и десен ъгъл има търсачка.
  • Записите могат да бъдат експортирани директно в: CSV, Excel, PDF или да бъдат разпечатани;

Добавяне на нов склад / обект

Как да добавим нов склад/обект?

Натиснете бутон: 1+Добавяне

2Попълнете формата:

  • Име - Тук можете да укажете име на склада/обекта;
  • Вид - Изберете от падащото меню вида;
  • Пореден номер - Полето не е задължително. Тук можете да въведете някаква Ваша вътрешно-фирмена номерация;
  • Населено място;
  • Адрес;
  • oldID - Полето се използва при прехвърляне на номенклатура складове/обекти от друг софтуер - при миграция към abisoft® ERP

3Натиснете ЗАПИС.

*Записва се ЛОГ на действието.

След запис страницата ще се презареди и ще се отворят допълнителни настройки. 

Можете да добавите допълнителни данни: телефони и работно време.

Ако имате активирана опцията website ще се покаже и допълнителен панел с полета касаещи сайта.

Редакция на склад / обект

Как да редактираме създаден склад/обект?

1От таблицата избирате желания склад/обект за редакция - бутон Р (редакция).

2Редактираме желаните полета и натискаме ЗАПИС.

3Записва се ЛОГ на действието.

Права за достъп до раздел Складове и обекти

Как да дадете на потребител достъп до раздела?

abisoft® Версии