Собствени фирми - Инструкции и указания за ползване

Достъп до собствени фирми

Къде в менютата се намира раздел: Собствени фирми?

От главното меню изберете: 1Номенклатури > 2Собствени фирми

Собствени фирми - начална страница

Главната страница на раздела, където се намират всички създадени собствени фирми и опциите за добавяне, редакция, фирмена бланка и т.н.

  • Визуализират се в таблица всички създадени собствени фирми. Таблицата може да се сортира по всяка една колона и в горния и десен ъгъл има търсачка.
  • Записите могат да бъдат експортирани директно в: CSV, Excel, PDF или да бъдат разпечатани;
  • Фирмите са организирани в два ТАБ-а: Активни и Архив;

Добавяне на нова фирма

Как да добавим нова собствена фирма?

Натиснете бутон: 1+Добавяне

2Попълнете формата:

  • Всички полета са задължителни;
  • Ако попълните грешен ЕИК ще се покаже грешка;

3Изберете поне една: Данъчна група.

4Натиснете ЗАПИС.

Ако всичко е коректно ще се изведе съобщение за успешен запис.

*Записва се ЛОГ на действието.

В началната страница на раздел: Собствени фирми ще видите създадената от Вас фирма.

Редакция на собствена фирма

Как да редактираме създадена собствена фирма?

1От главната страница на модула изберете Р (редакция) на желаната фирма.

2Нанасяте желаните корекции и натискате: Запис

*Записва се ЛОГ на действието.

Създаване на фирмена бланка

Можете да създадете фирмена бланка с Вашето лого и данни, която ще се зарежда всеки път при печат на документ

1Изберете синия бутон (Ф - фирмена бланка) указан на картинката.

Зарежда Ви се прозорец, показващ как ще изглежда бланката.

2В горния ляв панел можете да прикачите лого и текст.

- Съобразете размерите на логото за да изглежда стилно (да не е прекалено голямо). Понеже все пак става дума за документ за печат, то е добре логото да е без фон (*.PNG) и да е с dpi 300. Така ще постигнете перфектно качество при печата на документа.

По всяко едно време (след ЗАПИС) можете да видите как изглежда бланката - в горния десен ъгъл има бутон: ПРЕГЛЕД.

3В горния десен панел въвеждаме данни за фирмата и записваме.

4В долната част на бланката попълваме данни за контакт и записваме.

При ПРЕГЛЕД виждаме как изглежда горната част ...

... и долната част на бланката.

Под опциите за въвеждане на текстове разполагате с допълнително меню: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ.

5В конкретния пример променяме размера на текста в горната част на бланката + добавяме воден знак.

Това е крайния резултат от примера.

Права за достъп до раздел Собствени фирми

Как да дадете на потребител достъп до раздела?

abisoft® Версии