Тракери - Инструкции и указания за ползване

Достъп до тракери

Къде в менютата се намира раздел: Тракери?

Модул ТРАКЕРИ обработва данни от система за броене на посетители в търговските обекти. Модулът се заплаща допълнително.

От главното меню изберете: 1Номенклатури > 2Тракери

Тракери - начална страница

В главната страница се намират всички опции за модул Тракери.

Всяка опция ще бъде разгледана и описана подробно в следващите статии.

Настройки на обекти за проследяване

Можете да укажете, с кои от предварително създадените складове/обекти да работи модула.

От главната страница на модул Тракери натиснете бутона: НАСТРОЙКИ НА ОБЕКТИ

1. Активирайте чекбокса за желаните обекти;

2. Запишете;

*Записва се ЛОГ на действието.

Справка - Тракери: Обобщена справка обекти за период

Справката извежда общ брой посетители за указан от Вас период индивидуално за всеки един избран отново от Вас обект.

Първи вариант за достъп до справката:

От главната страница на модула натиснете бутон Справки и изберете: Обобщена справка обекти за период.

Втори вариант за достъп до справката:

С цел улеснен достъп до справките: всички справки са изнесени в отделно меню: СПРАВКИ

1. Отбележете период, каква информация искате да Ви се зареди и за кои складове/обекти да се отнася.

2. Натиснете: Excel СПРАВКА.

Ще се генерира Excel файл с информацията, като в името на файла се съдържа указания период.

Справка - Тракери: Ден по ден справка за избран обект

Справката извежда посетителите ден по ден за един избран склад. За избран от Вас период.

Първи вариант за достъп до справката:

От главната страница на модула натиснете бутон Справки и изберете: Ден по ден справка за избран обект.

Втори вариант за достъп до справката:

С цел улеснен достъп до справките: всички справки са изнесени в отделно меню: СПРАВКИ

1. Отбележете период, каква информация искате да Ви се зареди и изберете склад/обект.

2. Натиснете: Excel СПРАВКА.

Ще се генерира Excel файл с информацията, като в името на файла се съдържа указания период.

Добавяне на данни в тракерите от Excel

Ако няма изградена пълна автоматизация между Вашата система за тракерите и abisoft®ERP можете да добавяте информация от Excel файл. Как става това?

Да приемем, че Вашата система генерира Excel файлове подобни на примерния. Как точно ще са наименовани колоните няма никакво значение. Задължителната информация, която трябва да съдържа файла е:

  • Обект ID или номер (Повече информация за поле НОМЕР можете да намерите ТУК);
  • Брой посетители;
  • Дата - задължително от вида ГОДИНА-МЕСЕЦ-ДЕН (има опция в Excel, с която можете да преформатирате полетата с дата да изглеждат по указания начин).

В примерния файл умишлено не сме попълнили взаимозаменяеми данни т.е. някъде липсва номер, но има ID на обекта и обратно.

От главната страница на модула натискаме бутон: СЕРВИЗ и избираме [1] Import / Update (*.xlsx).

1. Прикачваме файла;

2. Натискаме: ЗАПИШИ И ПРОДЪЛЖИ;

Зарежда се нов прозорец, които в ляво показва имената на полетата в базата-данни, а в дясно ни показва падащи менюта с имената на колоните както са подадени от Excel файла.

1. Вие следва само да укажете коя колона от Excel файла на коя колона от базата-данни да отговаря;

- Ако за дадено поле нямате информация и тя не е задължителна - просто не го указвайте (както в примера с поле: ontime)

2. Натиснете: ИМПОРТ;

Ако всичко е минало наред и няма изведена грешка ще Ви се покаже прозорец за успешно добавяне.

*Записва се ЛОГ на действието.

След това от главната страница на модула в панел: Непроверени записи:

1. Валидирайте записите като натиснете бутона: ВАЛИДИРАНЕ

- Софтуерът ще провери за обект ID и номер и където има липси ще си ги попълни от базата-данни с обектите.

- Софтуерът ще провери датите: ontime и datata и ще си ги оформи сам.

2. Ако след валидиране останат записи, то при тях има критични грешки и няма как да бъдат добавени в тракерите. 

- Примерни критични грешки са: За даден запис няма нито обект ID нито номер; Няма нито една дата;

- Следва да си коригирате информацията в Excel файла точно за тези конкретни редове и да подадете нов ИМПОРТ.

Ръчно добавяне на записи в тракерите

Ако не разполагате със система, която може автоматично да генерира брой посетители и да подава на abisoft®ERP информацията, можете да въвеждате ръчно данните.

От главната страница на модула в панел: Добави / Редактирай записи въведете желаната дата и натиснете ПРОВЕРИ.

1Въведете стойностите за всеки един склад/обект;

2Натиснете ЗАПИС;

*Записва се ЛОГ на действието.

Ръчна редакция на записи в тракерите

Ако не разполагате със система, която може автоматично да генерира брой посетители и да подава на abisoft®ERP информацията или желаете да редактирате конкретен ден можете да го направите ръчно.

От главната страница на модула в панел: Добави / Редактирай записи въведете желаната дата и натиснете ПРОВЕРИ.

Ако за избраната дата има добавени записи софтуера ще Ви ги зареди.

1Нанесете желаните корекции;

2Натиснете ЗАПИС;

*Записва се ЛОГ на действието.

abisoft® Версии