Валутни курсове - Инструкции и указания за ползване

Валутни курсове - достъп и архив

Автоматично извличане на данни - БНБ - Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути.

I. ДОСТЪП

От главното меню отваряте: Инструменти

Избирате: Валутни курсове > напред

Автоматично ще Ви се заредят валутните курсове, които последно са обновени в сайта на БНБ.

II. ПРЕДХОДНА ДАТА (архив)

От меню АРХИВ избирате желаната дата и натискате: ПОКАЖИ

Ще Ви се заредят всички валутни курсове за указаната дата.

abisoft® Версии