Ако няма изградена пълна автоматизация между Вашата система за тракерите и abisoft®ERP можете да добавяте информация от Excel файл. Как става това?


Да приемем, че Вашата система генерира Excel файлове подобни на примерния. Как точно ще са наименовани колоните няма никакво значение. Задължителната информация, която трябва да съдържа файла е:

  • Обект ID или номер (Повече информация за поле НОМЕР можете да намерите ТУК);
  • Брой посетители;
  • Дата - задължително от вида ГОДИНА-МЕСЕЦ-ДЕН (има опция в Excel, с която можете да преформатирате полетата с дата да изглеждат по указания начин).

В примерния файл умишлено не сме попълнили взаимозаменяеми данни т.е. някъде липсва номер, но има ID на обекта и обратно.


От главната страница на модула натискаме бутон: СЕРВИЗ и избираме [1] Import / Update (*.xlsx).


1. Прикачваме файла;

2. Натискаме: ЗАПИШИ И ПРОДЪЛЖИ;


Зарежда се нов прозорец, които в ляво показва имената на полетата в базата-данни, а в дясно ни показва падащи менюта с имената на колоните както са подадени от Excel файла.

1. Вие следва само да укажете коя колона от Excel файла на коя колона от базата-данни да отговаря;

- Ако за дадено поле нямате информация и тя не е задължителна - просто не го указвайте (както в примера с поле: ontime)

2. Натиснете: ИМПОРТ;

 


Ако всичко е минало наред и няма изведена грешка ще Ви се покаже прозорец за успешно добавяне.

Записите са добавени и е записан ЛОГ на действието.


След това от главната страница на модула в панел: Непроверени записи:

1. Валидирайте записите като натиснете бутона: ВАЛИДИРАНЕ

- Софтуерът ще провери за обект ID и номер и където има липси ще си ги попълни от базата-данни с обектите.

- Софтуерът ще провери датите: ontime и datata и ще си ги оформи сам.

2. Ако след валидиране останат записи, то при тях има критични грешки и няма как да бъдат добавени в тракерите. 

- Примерни критични грешки са: За даден запис няма нито обект ID нито номер; Няма нито една дата;

- Следва да си коригирате информацията в Excel файла точно за тези конкретни редове и да подадете нов ИМПОРТ.