Как да добавим нов контрагент?


Натиснете бутон: +Добавяне


Всички данни в панел: Основни данни са задължителни (изключение прави само ЕИК по ДДС).

Важно е да отбележите контрагента доставчик ли е или клиент. Според тези указания контрагента ще се зарежда при Доставка, Продажба и т.н. Пример: Ако контрагента е маркиран само като доставчик, то той няма да се показва, когато зареждате извършване на продажба. По всяко време можете да редактирате контрагента ако сте пропуснали да отбележите желания вид.

Панели допълнителна информация и банкови сметки не са задължителни за правилната работа на софтуера.


След ЗАПИС ще бъдете прехвърлени в главната страница на модула, където можете да видите създадения контрагент.

- Записан е ЛОГ на действието.