Как да добавим нова собствена фирма?


Натиснете бутон: +Добавяне


Попълнете формата:

  • Всички полета са задължителни;
  • Ако попълните грешен ЕИК ще се покаже грешка;

Изберете поне една: Данъчна група


Ако всичко е коректно ще се изведе съобщение за успешен запис.


В началната страница на раздел: Собствени фирми ще видите създадената от Вас фирма.