Софтуерът записва всяко Ваше действие. Постарали сме се да опишем подробно и същината на действията, които даден потребител може да извърши с цел максимална детайлност и прозрачност.


От личното меню изберете ЛОГОВЕ.


Ще се зареди таблица в с всичките Ви действия в хронологичен ред.

Имате възможност:

  • Да търсите в таблицата;
  • Да експортирате резултатите в CSV, Excel, PDF;
  • Да принтирате резултатите;