Главната страница на раздела, където се намират всички създадени контрагенти и опциите за добавяне, редакция, и експортиране на таблицата.


Визуализират се в таблица всички създадени контрагенти. Таблицата може да се сортира по всяка една колона и в горния и десен ъгъл има търсачка. Таблицата може да бъде експортирана директно в: CSV, Excel, PDF или да бъде разпечатана;