Към момента софтуера записва само основните необходими лични данни: Име, презиме, фамилия и телефон за връзка.


От личното меню изберете ЛИЧНИ ДАННИ.


Можете да въведете/редактирате:

  • Име;
  • Презиме;
  • Фамилия;
  • Телефон;

Име и фамилия са задължителни полета.

Полето "потребител" не можете да го редактирате.