Можете да укажете, с кои от предварително създадените складове/обекти да работи модула.


От главната страница на модул Тракери натиснете бутона: НАСТРОЙКИ НА ОБЕКТИ


1. Активирайте чекбокса за желаните обекти;

2. Запишете;

Обектите са включени в модула и е записан ЛОГ на действието.