Можете да променяте паролата си неограничен брой пъти. Паролата Ви се записва в криптиран вид и дори и ние не я знаем. При нужда от възстановяване можем да я променим.


От личното меню изберете СМЯНА НА ПАРОЛА.


Трябва да въведете текущата парола, новата парола и да повторите новата парола. Ако всичко е наред, ще можете да запишете промяната.

Проверки:

  • Софтуерът проверява текущата парола и веднага извежда съобщение за грешка ако е объркана;
  • Новата парола трябва да е поне 8 символа. Няма ограничение за големи и малки букви или специални символи;
  • Ако повтарянето на новата парола не съвпада, то ще се покаже съобщение, че двете пароли не съвпадат;

Всички полета са в червено (задължителни);