Ако не разполагате със система, която може автоматично да генерира брой посетители и да подава на abisoft®ERP информацията или желаете да редактирате конкретен ден можете да го направите ръчно.


От главната страница на модула в панел: Добави / Редактирай записи въведете желаната дата и натиснете ПРОВЕРИ.


Ако за избраната дата има добавени записи софтуера ще Ви ги зареди.

1. Нанесете желаните корекции;

2. Натиснете ЗАПИС;

Корекциите се отразяват веднага и се записва ЛОГ на действието.