Ако не разполагате със система, която може автоматично да генерира брой посетители и да подава на abisoft®ERP информацията можете да въвеждате ръчно данните.


От главната страница на модула в панел: Добави / Редактирай записи въведете желаната дата и натиснете ПРОВЕРИ.


1. Въведете стойностите за всеки един склад/обект;

2. Натиснете ЗАПИС;

Записите са добавени и е записан ЛОГ на действието.