Как да редактираме създаден контрагент?


От главната страница на модула изберете Р (редакция) на желания контрагент.


1. Нанесете желаните корекции - в конкретния пример добавяме Лице за контакт;

2. Натиснете ЗАПИС;

- Редакцията се отразява веднага и се записва ЛОГ на действието.