Как да редактираме създаден склад/обект?


От таблицата избирате желания склад/обект за редакция


Редактираме желаните полета и натискаме ЗАПИС


Записва се лог на действието. Пример в конкретния случай: Номенклатури - Редакция на склад/обект: Магазин (София/1) * OLD: Тестов склад 2 (София/1) - IP - браузър отпечатък