Можете да създадете фирмена бланка с Вашето лого и данни, която ще се зарежда всеки път при печат на документ


Натискате синия бутон указан на картинката.


Зарежда Ви се прозорец, показващ как ще изглежда бланката.

В горния ляв панел можете да прикачите лого и текст.

- Съобразете размерите на логото за да изглежда стилно (да не е прекалено голямо). Понеже все пак става дума за документ за печат, то е добре логото да е без фон (*.PNG) и да е с dpi 300. Така ще постигнете перфектно качество при печата на документа.

По всяко едно време (след ЗАПИС) можете да видите как изглежда бланката - в горния десен ъгъл има бутон: ПРЕГЛЕД.


В горния десен панел въвеждаме данни за фирмата и записваме.


В долната част на бланката попълваме данни за контакт и записваме.


При ПРЕГЛЕД виждаме как изглежда горната част ...


... и долната част на бланката.


Под опциите за въвеждане на текстове разполагате с допълнително меню: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ.

В конкретния пример променяме размера на текста в горната част на бланката + добавяме воден знак.


Това е крайния резултат от примера