Главната страница на раздела, където се намират всички създадени собствени фирми и опциите за добавяне, редакция, фирмена бланка и т.н.


Визуализират се в таблица всички създадени собствени фирми. Таблицата може да се сортира по всяка една колона и в горния и десен ъгъл има търсачка. Записите могат да бъдат експортирани директно в: CSV, Excel, PDF или да бъдат разпечатани;