Справката извежда посетителите ден по ден за един избран склад. За избран от Вас период.


Първи вариант за достъп до справката:

От главната страница на модула натиснете бутон Справки и изберете: Ден по ден справка за избран обект.


Втори вариант за достъп до справката:

С цел улеснен достъп до справките: всички справки са изнесени в отделно меню: СПРАВКИ


1. Отбележете период, каква информация искате да Ви се зареди и изберете склад/обект.

2. Натиснете: Excel СПРАВКА.


Ще се генерира Excel файл с информацията, като в името на файла се съдържа указания период.