Справката извежда общ брой посетители за указан от Вас период индивидуално за всеки един избран отново от Вас обект.


Първи вариант за достъп до справката:

От главната страница на модула натиснете бутон Справки и изберете: Обобщена справка обекти за период.


Втори вариант за достъп до справката:

С цел улеснен достъп до справките: всички справки са изнесени в отделно меню: СПРАВКИ


1. Отбележете период, каква информация искате да Ви се зареди и за кои складове/обекти да се отнася.

2. Натиснете: Excel СПРАВКА.


Ще се генерира Excel файл с информацията, като в името на файла се съдържа указания период.