4. Промяна на парола

Можете да променяте паролата си неограничен брой пъти. Паролата Ви се записва в криптиран вид и дори и ние не я знаем. При нужда от възстановяване можем да я променим.

лични/данни парола