2.0026

 • New - Инструменти > Генератор на HTML таблици
 • Fixed - Поправени са дребни бъгове

2.0025

 • Updated - Уебсайт > Статични страници

2.0024

 • Updated - Номенклатури > Стоки и услуги > Редакция на артикул
 • Updated - Уебсайт > Конфигуриране
 • Updated - Номенклатури > Стоки и услуги > Нов от избрания

2.0023

 • New - Файл мениджър
 • Updated - Номенклатури > Контрагенти

2.0022

 • Updated - Уебсайт > Конфигуриране
 • New - Уебсайт > SEO настройки > htaccess Redirects
 • Updated - Уебсайт > Кошница > Настройки

2.0021

 • Updated - Уебсайт > Номенклатури > Стоки и услуги > Редакция на артикул
 • Fixed - Дребни бъгове в - Номенклатури > Стоки и услуги
 • Updated - Номенклатури > Стоки и услуги
 • Updated - Уебсайт > Конфигуриране > Контрол на линковете
 • New - Интеграция на Charts.js библиотека
 • Updated - Номенклатури > Стоки и услуги > Редакция на категория

2.0020

 • Updated - Номенклатури > Собствени фирми

2.0019

 • Updated - Ядро
 • Updated - Номенклатури > Складове и обекти
 • New - Уебсайт > HTML email при запитване от форма
 • Updated - Уебсайт > Новини

2.0018

 • New - Интегрирана е библиотека с всички държавни флагове
 • Updated - Лични данни и смяна на парола

2.0017

 • New - Номенклатури > Държави, градове, адреси
 • New - Автоматична оптимизация на изображения
 • Updated - Номенклатури > Стоки и услуги
 • Updated - Администрация > Настройки
 • Fixed - Поправени са дребни бъгове

2.0016

 • Updated - Модул Новини

2.0015

 • Updated - Номенклатури > Стоки и услуги - Custom table
 • Fixed - Поправени са дребни бъгове

2.0014

 • Updated - Номенклатури > Стоки и услуги - Import, Export, Update (Excel)

2.0013

 • New - Уеб сайт > Филтри и тагове
 • Updated - IMG upload

2.0012

 • Updated - Номенклатури > Стоки и услуги

2.0011

 • New - Модул Новини - SEO tags
 • Updated - Уеб сайт > Конфигуриране

2.0010

 • Updated - Уеб сайт > ONE-PAGE

2.0009

 • New - PHP memory limit
 • Updated - Администрация > CPU & Memory usage
 • Updated - Номенклатури > Стоки и услуги

2.0008

 • New - Система за алерти
 • Updated - Администрация > CRON задачи и отчети

2.0007

 • Updated - Администрация > CRON задачи и отчети
 • Fixed - Поправени са дребни бъгове

2.0006

 • New - Администрация > CRON задачи и отчети

2.0005

 • New - Администрация > CPU & Memory usage

2.0004

 • New - Интегрирана е функция: Сума -> С думи

2.0003

 • Updated - Номенклатури > Собствени фирми > Фирмена бланка
 • New - PDF favicon & Допълнителни опции

2.0002

 • New - Интегрирана е PDF библиотека - генератор
 • New - Номенклатури > Собствени фирми > Фирмена бланка
 • Fixed - Поправени са дребни бъгове

2.0001

 • Updated - Интеграция на Bootstrap 4+
 • Fixed - Поправени са дребни бъгове

2.0000

 • Release - Стартиране на версия 2