Updated 12/09/2022

abisoft®website - ONE-PAGE

  • NEW Контакт формата изпраща в HTML;

Updated 12/09/2022

abisoft®core - Номенклатури > Контрагенти

  • NEW Създаване на подробни указания (помощ) за работа с модул КОНТРАГЕНТИ;
  • NEW Добавяне на бърза връзка към указанията в аднинистративния панел;


abisoft® Версии