Updated 23/05/2022

abisoft®website > Номенклатури > Собствени фирми

  • NEW Добавяне на до 3 банкови сметки на фирмата;
  • NEW Архивиране и разархивиране на фирми - обособяване в отделни ТАБ прозорци;
  • Лог на действията по архивиране и разархивиране.


Updated 23/05/2022

abisoft®website > Интерфейс > Таблици

  • Подобрения в таблиците - опции за експорт и печат.


abisoft® Версии