NEW 10/10/2022

abisoft®website - Номенклатури > Стоки и услуги > Артикули > Добавяне на документи

  • NEW Създаване на опция за прикачване на документи към артикулите от файл мениджъра или като линк - вижте подробно в раздел ПОМОЩ;
  • NEW Създаване на подробни указания (помощ) за работа с документите;

abisoft® Версии