New 29/03/2022

abisoft®website - Newsletter

  • Форма за записване в newsletter от страна на посетителите на сайта с GDPR;
  • Управление на записаните потребители;
  • Export на файл за sendinblue;
  • Export на файл за mailshimp;


abisoft® Версии