Updated 02/03/2022

abisoft®website - Правни условия

  • Основните настройки са отделени от SEO настройките;
  • HTML формата е оптимизирана да заема по-малко място, следователно се показват повече полета на екрана;
  • Добавен е бърз бутон за преглед на условията;
  • Добавен е бърз бутон към модул SEO hide;
  • Всеки правен раздел записва и показва брой показвания.


Updated 02/03/2022

abisoft®core - Номенклатури > Стоки и услуги

  • Вече можете да търсите артикули в цялата база данни;
  • Търсенето се извършва в полета: ❰ Име на артикула ❱ и ❰ Баркод ❱ ;


abisoft® Версии