NEW 24/05/2022

abisoft®core > Инструменти > API - Проверка за валиден IBAN

  • Стандартна и подробна проверка за валиден IBAN;
  • Може да се наложи да проверите своя IBAN или IBAN, към който искате да преведете пари. Това ще ви спести от прехвърляне на пари на грешен получател. Създадохме този инструмент, за да ви помогнем с тази задача.


abisoft® Версии