Стоки и услуги (артикули) - Инструкции и указания за ползване

website - Стикери към артикулите

Създаване на номенклатури със стикери и добавянето им към артикулите.


I. ДОСТЪП ДО НОМЕНКЛАТУРИТЕ НА СТИКЕРИТЕ

Можете да добавяте стикери към артикулите само ако преди това сте създали номенклатурите. За това първата стъпка, която ще Ви опишем е: Как да създадете номенклатури?

От главното меню изберете: 1Номенклатури > 2Стоки и услуги

 • След като сте в началната страница на Стоки и услуги изберете: 3WEB > 4Стикери
 • 5Ще се зареди раздела с номенклатурите на стикерите.

II. ДОБАВЯНЕ НА НОВ СТИКЕР КЪМ НОМЕНКЛАТУРИТЕ

 • 1Въведете ИМЕ;
 • 2Натиснете "Запиши и продължи".
 • 3Добавете снимка;
 • 4Натиснете "Запис".

Стикерът е добавен към номенклатурите.

*Записва се ЛОГ на действието.


III. РЕДАКЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ДОБАВЕН СТИКЕР В НОМЕНКЛАТУРИТЕ

1От таблицата изберете Р (редакция) на желания стикер.

 • 2Изтрийте качената снимка;
 • 3Добавете нова;
 • 4Натиснете "Запис".

IV. ДОБАВЯНЕ НА СТИКЕРИ КЪМ АРТИКУЛ

След като сте отворили артикул за редакция:

 • 1Отворете таб:Стикери;
 • 2Маркирайте желаните стикери;
 • 3Натиснете "Запис".

Пример как се визуализират стикерите в сайт.

Можем да изработим индивидуални решения за показване на стикерите.

abisoft® Версии