Контрагенти - Инструкции и указания за ползване

Достъп до Контрагенти

Къде в менютата се намира раздел: Контрагенти?

От главното меню изберете: 1Номенклатури > 2Контрагенти

Контрагенти - начална страница

Главната страница на раздела, където се намират всички създадени контрагенти и опциите за добавяне, редакция, и експортиране на таблицата.

  • Визуализират се в таблица всички създадени контрагенти.
  • Таблицата може да се сортира по всяка една колона. В горния и десен ъгъл има търсачка.
  • Таблицата може да бъде експортирана директно в: CSV, Excel, PDF или да бъде разпечатана;

Добавяне на нов контрагент

Как да добавим нов контрагент?

Натиснете бутон: +Добавяне

Всички данни в панел: Основни данни са задължителни (изключение прави само ЕИК по ДДС).

Важно е да отбележите контрагента доставчик ли е или клиент. Според тези указания контрагента ще се зарежда при Доставка, Продажба и т.н. Пример: Ако контрагента е маркиран само като доставчик, то той няма да се показва, когато зареждате извършване на продажба. По всяко време можете да редактирате контрагента ако сте пропуснали да отбележите желания вид.

Панели допълнителна информация и банкови сметки не са задължителни за правилната работа на софтуера.

След ЗАПИС ще бъдете прехвърлени в главната страница на модула, където можете да видите създадения контрагент.

*Записва се ЛОГ на действието.

Редакция на контрагент

Как да редактираме създаден контрагент?

От главната страница на модула изберете Р (редакция) на желания контрагент.

1. Нанесете желаните корекции - в конкретния пример добавяме Лице за контакт;

2. Натиснете ЗАПИС;

*Записва се ЛОГ на действието.

Права за достъп до раздел Контрагенти

Как да дадете на потребител достъп до раздела?

abisoft® Версии